Logo Triều Trung được làm mới từ thiết kế logo cũ, phương án logo sử dụng hai chữ T là viết tắt của tên gọi Triều Trung, kết hợp với hình cầu để tạo nên đa dạng về hình khối. Hai chữ T được lồng ghép vào nhau không chỉ mang hiệu ứng về mặt thị giác mà còn mang ý nghĩa cộng sinh, hợp tác, thuận hòa, tương trợ giữa các cộng đồng sinh sống với nhau, cùng tin tưởng để tạo nên thương hiệu Triều Trung lớn mạnh và vững bền.

Hoạt động trong ngành công nghệ và năng lượng, Thương hiệu Triều Trung mang màu xanh của thiên nhiên với mục tiêu hoạt động trong ngành năng lượng sạch, tạo ra một hệ sinh thái xanh để cung cấp cho khách hàng.

Triều Trung hoàn toàn hài lòng và tự tin với diện mạo mới để có thể mở rộng mạng lưới, nâng tầm thương hiệu và tiếp cậnh nhiều khách hàng mục tiêu hơn nữa.

Thiết kế nhận diện thương hiệu Triều Trung technologies

thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Triều Trung Technologies
thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Triều Trung Technologies
thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Triều Trung Technologies
thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Triều Trung Technologies
thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Triều Trung Technologies
thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Triều Trung Technologies
thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Triều Trung Technologies
thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Triều Trung Technologies
thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Triều Trung Technologies
thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Triều Trung Technologies
thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Triều Trung Technologies
thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Triều Trung Technologies
thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Triều Trung Technologies
thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Triều Trung Technologies
thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Triều Trung Technologies
thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Triều Trung Technologies
thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Triều Trung Technologies
thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Triều Trung Technologies
thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Triều Trung Technologies
thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Triều Trung Technologies
thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Triều Trung Technologies
thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Triều Trung Technologies