Thiết kế standee
Thiết kế standee
Thiết kế tờ rơi
Thiết kế tờ rơi
Thiết kế tờ rơi
Thiết kế tờ rơi
Thiết kế túi nhựa
Thiết kế bảng hiệu
Thiết kế bảng hiệu
Thiết kế đồng phục tạp dề
Thiết kế đồng phục tạp dề
Logo Cẩm Tú Tea House thể hiện trên in ấn chất liệu
Logo Cẩm Tú Tea House thể hiện trên in ấn chất liệu
Logo Cẩm Tú Tea House thể hiện trên in ấn chất liệu
Logo Cẩm Tú Tea House thể hiện trên in ấn chất liệu
Thiết kế ly trà sữa mang đi
Thiết kế ly trà sữa mang đi
Thiết kế menu, thực đơn
Thiết kế menu, thực đơn

Dự án: Cẩm Tú Tea House

Hạng mục: Thiết kế logo Trà Sữa Cẩm Tú, Thiết kế Standee, Menu, đồng phục nhân viên, bảng hiệu, ly nhựa mang đi và túi đựng.